Blomsterpartiets logo

Rusmidler

Blomsterpartiet synes at mennesker skal få bestemme over sin egen kropp og ha tankefrihet. Derfor bør de vanligste rusmidlene selges lovlig. Nedenfor følger Blomsterpartiets forslag til ruspolitikk.

Utsalgssteder

Benådelse

Innsatte som er dømt for kun bruk, besittelse eller salg av rusmidler bør benådes og slippes fri.

Justismord

Cannabisbrukere som har blitt utsatt for justismord fra 2012 på grunn av den for høye THC-grensen i vegtrafikkloven, bør få tilbake sertifikatet og få erstatning for eventuell tapt inntekt som følge av tap av sertifikatet.